Wie zijn wij?

You Talent organiseert sinds 2009 creatieve projecten voor scholen en instellingen in Rotterdam.

Wij zijn een organisatie die de jeugd op Rotterdam-Zuid ondersteunt door een breed aanbod vaklessen voor talentontwikkeling. Wij werken vanuit de richtlijn van NPRZ (“It takes a village to raise a child”) met lokale partners die onze pedagogische visie delen. 21e-eeuwse vaardigheden lopen als een rode draad door onze leerlijnen, zoals kritisch en creatief denken, ict-basisvaardigheden, informatieverwerking en mediawijsheid. Daarnaast richten we ons op mentale veerkracht en sociaal-emotionele ontwikkeling: met plezier werken onze leerlingen onder meer aan extra zelfvertrouwen, empathie en (creatieve) expressie.

Dit draagt bij aan een veilig en bewust leefklimaat, wat een positief effect heeft op schoolprestaties en leeropbrengst. Het zelfbeeld van de deelnemers zien we vrijwel altijd verbeteren, zodat ze meer rust, geluk en nieuwsgierigheid ervaren. We bedienen zo’n 1000 leerlingen per week met onze programma´s in o.a. Feijenoord, Charlois, op Noordereiland en Kop van Zuid.

Onze Werkwijze

middel-7

1. Inventarisatiefase

Iedere samenwerking is uniek en vraagt om een goede afstemming van de verwachtingen aan weerszijden. Wij nemen in deze fase de tijd om alle componenten te onderzoeken die samen tot een succes kunnen leiden. Indien gewenst denken we graag met u mee over bijvoorbeeld de inhoud van het programma of subsidie aanvragen. In deze fase inventariseren we ook eventuele valkuilen en ontzorgen we de school, door zoveel mogelijk organisatie uit handen te nemen. Als er een coördinator vanuit de school aanwezig is, stemmen we samen onze doelen, wensen en ideeën af.

middel-6

2. Uitvoeringsfase

Voor aanvang van het traject investeren wij in het team door trainingen en opfriscursussen te organiseren voor onze vakdocenten en teamleden. Daarin worden protocollen, de handelswijze vanuit de school en de gebruikte methodieken (EDI) behandeld, zodat vakdocenten op de hoogte zijn van alle nodige handvatten en extra bevlogen op de scholen aan de slag gaan. Naast training en opleiding zorgen wij voor een coördinator op locatie die alle vragen kan beantwoorden vanuit het team, de ouders en de leerlingen. Dat is een vast gezicht voor de school en de vakdocenten. Indien nodig is er ook een docentencoach die het team inhoudelijk kan bijstaan. 

middel-5

3. Reflectiesfase

Structureel plannen wij een overleg om samen te reflecteren. We zijn pas tevreden als uw beoogde onderwijsresultaten succesvol zijn behaald en de leerlingen een waardevolle ervaring rijker zijn.