Wie zijn wij?

Wij zijn een Rotterdamse organisatie die sinds 2009 creatieve projecten organiseert vanuit ons atelier, in het hart van de wijk Feijenoord. Wij geloven enorm in de kracht van het bouwen aan een hechte gemeenschap om de leerlingen heen, want: “It takes a village to raise a child”. Dit bereiken wij door de vele samenwerkingen met lokale (welzijns)partners, positieve rolmodellen en vakdocenten. Door middel van een breed aanbod aan vaklessen die zich richten op talentontwikkeling, ondersteunen wij de jeugd.

Wat is talent?

Talent is een multidimensionaal concept dat niet gedefinieerd wordt door aanleg, prestatie of gedrevenheid. Het is een eigenschap van een persoon die, in de juiste context, leidt tot plezier, voldoening én uitzonderlijke prestaties. Wij richten ons daarom onwijs op mentale veerkracht en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Met plezier voorop, werken onze leerlingen onder meer aan extra zelfvertrouwen, hun empathisch vermogen en (creatieve) expressie. Dit draagt bij aan een veilig en bewust leefklimaat.

Ouderbetrokkenheid

Door o.a. ouders op een laagdrempelige wijze te betrekken bij onze lessen, hebben wij goede resultaten geboekt op onze partnerscholen en daar zijn wij enorm trots op! De ouders voelen zich onderdeel van onze missie en helpen graag mee tijdens onze lessen. Ook worden zij aan het einde van iedere periode uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, zodat zij kunnen zien wat de leerlingen allemaal hebben geleerd.

Nu wij uitbreiden naar andere wijken groeit de organisatie, maar wij blijven dichtbij de leerlingen staan. Wij ontvangen circa 1000 leerlingen per week met onze programma’s in o.a. Feijenoord, Charlois, op Noordereiland en Kop van Zuid.

Onze Werkwijze

middel-7

1. Inventarisatiefase

Iedere samenwerking is uniek en vraagt om een goede afstemming van de verwachtingen aan weerszijden. Wij nemen in deze fase de tijd om alle componenten te onderzoeken die samen tot een succes kunnen leiden. Indien gewenst denken we graag met u mee over bijvoorbeeld de inhoud van het programma of eventueel het aanvragen van subsidie. In deze fase doen wij ook aan risico-inventarisatie en ontzorgen we de school, door zoveel mogelijk organisatorische taken uit handen te nemen. Als er een coördinator vanuit de school aanwezig is, stemmen we samen onze doelen en ideeën af. Wij leveren in overleg ook coördinatoren vanuit YOU Talent die u kunt inzetten om vanuit de school de activiteiten te overzien. Dat is een vast gezicht voor de school en de vakdocenten.

middel-6

2. Uitvoeringsfase

Voor aanvang van het traject investeren wij in het team door een training te organiseren voor onze vakdocenten. Daarin worden de protocollen, de handelswijze vanuit de school en de gebruikte methodieken behandeld, zodat vakdocenten op de hoogte zijn van alle informatie en extra bevlogen op de scholen aan de slag gaan. Indien nodig is er ook een docentcoach die het team inhoudelijk kan bijstaan.

middel-5

3. Reflectiesfase

Structureel plannen wij overleggen in om samen te kunnen reflecteren. Wij zijn pas tevreden als uw beoogde onderwijsresultaten succesvol zijn behaald en de leerlingen een waardevolle ervaring rijker zijn.